Tyrystory

Posiadamy tyrystorowe bloki modułowe 200 A .tyrystory zamontowane w radiatorach
Tyrystory parowane Sprzedajemy po dwie sztuki