Pomiary oświetlenia Awaryjnego

Instalacje oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi. W zakresie terminów przeglądów instalacja taka traktowana jest szczególnie i podlega przeglądom nie rzadziej niż co rok. Normą regulującą warunki oświetlenia awaryjnego jest: PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”

Zakres badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wytycznymi PN-EN 1838 i PN-EN 50172

 • Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
 • Pomiar równomierności oświetlenia awaryjnego
 • Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego
 • Kontrola znaków- piktogramów ewakuacyjnych
 • Weryfikacja wskaźnika oddawania barw
 • Weryfikacja oświetlenia z wymaganiami norm: PN-EN 1838, PN-EN 50172

Sporządzona dokumentacja zawierać będzie:

 • Ocenę wyników pomiarów natężenia oświetlenia w formie protokołu w ilości 2 egzemplarzy oraz kopia protokołu w wersji elektronicznej PDF.
 • Zalecenia pokontrolne.

Pomiary oświetlenia awaryjnego wykonujemy w następujących pomieszczeniach:

 • parkingi podziemne, galerie handlowe, hipermarkety
 • powierzchnie biurowe, magazynowe, powierzchnie o zastosowaniu specjalnym
 • sale sportowe, sale konferencyjne
 • obiekty użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy
 • szkoły – sale lekcyjne , sale sportowe, zaplecza socjalne
 • przedszkola i żłobki, uczelnie wyższe
 • obiekty handlowe, sklepy i kioski
 • budynki biurowe, hotele i kompleksy wypoczynkowe.