Zakres Pomiarów

Firma nasza wykonuje pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze i okresowe (w tym roczne i pięcioletnie) instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zapewniając Państwu badania i pomiary:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • badanie stanu izolacji
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiary rezystancji uziemienia,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania kompleksowe silników elektrycznych
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
 • pomiary natężenia oświetlenia.

 

Powyższe badania przeprowadzamy zgodnie z:

 • badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000;
 • badania odbiorcze maszyn i urządzeń, zgodnie z PN-EN 60204-1;
 • badania odbiorcze przyrządów pomiarowych i automatyki, zgodnie z PN-EN 61010-1.
 • badania fotometryczne, ( oświetlenie) zgodnie z PN-EN 12464-1:2012

W wyniku wykonanych przez nas prac otrzymają Państwo pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z otrzymanymi wynikami badań.

Pomiary i przegląd elektryczny wykonujemy w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV na terenie całego kraju.