Pomiary oświetlenia podstawowego

Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy i  zaliczane jest do czynników uciążliwych. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami (par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) ze zm.

 

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę pomiarowo – dokumentacyjną. Posiadamy WSZYSTKIE wymagane uprawienia i korzystamy tylko z certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Dokonujemy pomiarów DOKŁADNIE według wytycznych z norm, a jednocześnie w miły i kulturalny sposób, nawet przy klientach. Oddajemy PROFESJONALNIE przygotowany kompleksowy protokół z pomiarów.

POMAGAMY nie tylko w razie kontroli ale dzięki naszym wskazówkom łatwo poprawisz warunki pracy i zwiększysz bezpieczeństwo i zadowolenie wśród pracowników.

 

Zakres naszych badań i prac pomiarowych:

  • Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy
  • Kontrola wskaźnika oddawania barw,
  • Pomiar, współczynnika odbicia.
  • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej – protokołów, z przeprowadzonych prac, weryfikacja wyników z wymaganiami norm: PN-EN 12464-1:2012